Content

Här har vi samlat relevant och spännande material i form av undersökningar, rapporter och whitepapers - framtagna av våra partners. Här får du även tillgång till talarnas presentationer efter konferensen.

eGuide: Världen enligt din kund

Maximera kundupplevelsen och gå om konkurrenterna

Varje gång en kund kommer i kontakt med er har du möjlighet att göra kunden nöjd och tillfredsställd. Att skapa positiva kundupplevelser är idag viktigare än någonsin, i det obegränsade utbudet av produkter och tjänster blir det ditt främsta konkurrensmedel.

 Läs mer och ladda ner eGuiden här

Data Elevates the customer experience

Nya sätt att upptäcka och tillämpa kundinsikter.

Förmågan att leverera exceptionella kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag. Kombinationen av kundinsikt på individnivå, interaktioner och agilt tillvägagångssätt för att bemöta kunden med rätt budskap i rätt tid i den av kunden valda kanal kan ge stora konkurrensfördelar. Detta innebär mer än att bara göra på samma sätt som tidigare fast i nya kanaler. Det krävs nya tillvägagångssätt.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Från vår blogg

Attribuering – konsten att betygsätta enskilda kundkontakter

Den digitala transformationen har gett företag helt nya möjligheter att kommunicera med kunder genom ett bredare utbud av kanaler. Kompletterat med en mer utspridd användning av analys och kundinsikt har interaktioner dessutom blivit alltmer relevanta för kunden, vad gäller tid, plats och innehåll. Resultatet har blivit ett ökat antal interaktioner med kunden och i de flesta fall ökad svarsfrekvens på kampanjer. Uppgiften att mäta kundkommunikationen för att utvärdera enskilda kampanjer är idag inte heller oöverstidligt. Företag kan med andra ord idag veta vilka kampanjer som verkar fungera. Då är allt frid och fröjd, eller?

Läs hela blogginlägget